امروز : جمعه 16 خرداد 1399  - مصادف با 13 شوال 1441

hamyar title

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

اجرای پروژه شبکه و راه اندازی اتاق سرور

شرکت مهندسی همیارشهر به عنوان بازوی قدرتمند شهرداریها اقدام به اجرای پروژه شبکه و راه اندازی اتاق سرور در شهرداریهای نائین-کلیشاد-گرگاب-قهجاورستان-مجلسی و...... نموده است.

                            photo 2018 11 11 08 48 11         

                            photo 2018 11 11 08 48 30