hamyar title

برای استفاده از پشتیبانی سامانه اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر وارد شوید، راهنمای پشتیبانی

شرکت مهندسی همیارشهر به عنوان بازوی قدرتمند شهرداریها اقدام به اجرای پروژه شبکه و راه اندازی اتاق سرور در شهرداریهای نائین-کلیشاد-گرگاب-قهجاورستان-مجلسی و...... نموده است.

                            photo 2018 11 11 08 48 11         

                            photo 2018 11 11 08 48 30