امروز : جمعه 16 خرداد 1399  - مصادف با 13 شوال 1441

hamyar title

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

راه اندازی سایت های مخابراتی ایرانسل توسط شرکت مهندسی همیارشهر

شرکت مهندسی همیارشهر به عنوان بازوی قدرتمند شهرداریها اقدام به اجرای پروژه سایت های مخابراتی ایرانسل در استان اصفهان نموده است.لازم به ذکر است هم اکنون سایت مخابراتی ایرانسل در روستای محسن آباد دولت آباد نصب گردیده است.

photo 2018 11 26 07 54 58  photo 2018 11 26 07 55 12  photo 2018 11 26 07 55 15  photo 2018 11 26 07 55 18