امروز : جمعه 16 خرداد 1399  - مصادف با 13 شوال 1441

hamyar title

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

معرفی اپلیکیش آلونک

اپلیکیشن آلونک:راهی آسان برای خرید وفروش مسکن  
اپلیکیشن آلونک فضایی فراهم کرده که مشتریان وفروشندگان بتوانند در محیط سالم تری از بنگاه های مسکن وبی واسطه تر با یکدیگر ارتباط داشته وبا نظارت شخصی بر املاک ومقایسه آنها باهم ،فریب قیمیت های کاذب را نخورید.آلونک سرویس مشاور مسکن هوشمندی است که تهرانی ها این روزها میتوانند برای خرید واجاره مسکن از آن استفاده کنند.این سرویس در واقع واسطه گری است که میان مشاورن مسکن وخریداران ملک رابطه برقرار می کند اما هیچ گونه پورسانتی از این موضوع نصیب خود نکرده ومنبع درآمدی به غیر از تبلیغات هوشمند ندارد.این موضوع را همین ابتدا به شما گفتیم تا بتوانید بدبینی احتمالی تان اپلیکیشن را کنار بگذارید.اما اگر با دید مثبت وارد آلونک شوید آن را یکی از مفیدترین اپلکیشن های خرید مسکن خواهید یافت.همانطور که گفتیم آلونگ سرویسی است که هم مشاورین مسکن وهم مردم عادی میتوانند ازآن استفاده کنند.مشاورین با مراجعه به وب سایت آلونک وثبت مشخصات خود میتوانند شروع به ارائه پیشنهادات شان در اپلیکیشن کنند.

                            1124