امروز : پنج شنبه 5 ارديبهشت 1398  - مصادف با 19 شعبان 1440

hamyar title

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

جلسه مجمع عموی عادی شرکت همیارشهر با حضور مدیرعامل سازمان همیاری برگزار گردید.

jalase 

دوشنبه ۵ شهریور جلسه مجمع عمومی شرکت همیار شهر با حضور دکتر بهرامی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان ، مهندس واحدی مدیر عامل شرکت سان آرا ، آقای حیدریان رئیس هیئت مدیره، آقای جبرائیلی بازرس و حسابرس شرکت، مهندس باقری مدیرعامل سابق شرکت، خانم موسوی مسئول مالی ،آقای دکتر جباری مشاور اقتصادی استاندار ، آقای مهندس رحیمی مدیرعامل سازمان خدمات طراحی ،آقای آقایی مدیرعامل شرکت همیار شهر، آقای کریمی و خانم امیری عضو هیئت مدیره شرکت و آقای آرازش مشاور عالی و مالی سازمان همیاری درجلسه مذکور حضور داشتند تشکیل گردید.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا هم اشاره کردم لازم است برای فروش و ارائه خدمات هدف گذاری شود و این کار بدون برنامه‌ریزی و پیگیری مکرر عملي نيست .

وي تاکيد کرد :‌ نگرش ها باید تغییر کند هیچ فرقی بین شرکت‌های خصوصی و بخش دولتی در مسیر کسب درآمد وجود نخواهد داشت. در ادامه بهرامی از مدیرعامل شرکت همیار شهر خواست که به یک خودباوری برسیم و با استفاده از ظرفیت‌های فعلی و توجه به خرید به موقع وقیمت مناسب و رقابتي مي تواند شرکت را از نظر جایگاه به سمت بهتری هدایت کند.

در ادامه این جلسه دکتر جباری و دکتر آرازش به ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در خصوص روند اجرایی شرکت همیار شهر پرداختند..