امروز : جمعه 16 خرداد 1399  - مصادف با 13 شوال 1441

hamyar title

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها جهانگیر فدایی به عنوان مدیر عامل شرکت مهندسی همیار شهر اصفهان تعیین شد

1

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری ها ،در جلسه با حضور نفری مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری ها و هویدا مشاور عالی سازمان و مدیر امور حقوقی و بازرسی سازمان  و برخی  دیگراز معاونین سازمان جهانگیر فدایی به عنوان  مدیر عامل شرکت مهندسی همیار شهر اصفهان  وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان  معرفی شد که طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان خطاب به جهانگیر فدایی آمده است با عنایت به سوابق ارزشمند علمی و اجرایی جنابعالی در حوزه مدیریت شهری استان، بموجب این ابلاغ جنابعالی به سمت مدیر عامل شرکت مهندسی همیار شهر اصفهان تعیین می گردید.امید است با استعانت از درگاه احدیت و استفاده از تجربیات خود در جهت پیشبرد اهداف شهرداری های استان موفق باشید..