hamyar title

برای استفاده از پشتیبانی سامانه اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر وارد شوید، راهنمای پشتیبانی

جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 1399/08/26 در محل شرکت کنار گذرشرق اصفهان با حضورجناب آقای دکتر برومند و جناب آقای مهندس علوی برگزار گردید.
در این جلسه آقای مهندس علوی مدیرعامل شرکت مهندسی همیارشهر ضمن بررسی همه جانبه موانع و مشکلات بیان نمود تعاملات ارائه خدمات فنی و مهندسی 2 شرکت با رعایت شرایط برد برد و حفظ منانع طرفین با تشکیل کارگروهای تخصصی و فنی امکان پذیر می باشد.