hamyar title

برای استفاده از پشتیبانی سامانه اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر وارد شوید، راهنمای پشتیبانی

فناوری اطلاعات به عنوان یک موتور محرک توانمندسازی می تواند در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی کاربرد داشته باشد .

مدیر عامل شرکت همیار شهر با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه اولویت من در مدیریت ارتقای بهره وری است گفت :اگر بتوانیم از ۵ عامل تولید که نیروی انسانی ، سرمایه ، انرژی ، خدمات و مواد است خوب استفاده کنیم می توان بهره وری سازمانی را بالا ببریم .
به گفته وی IT ابزاری برای رشد و توسعه است که باید علاوه بر خوب شناختن این تکنولوژی از آن به درستی استفاده کنیم .
علوی با تاکید بر اینکه نداشتن نیروی انسانی که اولویت نخست در تولید است دردسر این روزهای سازمان های دولتی و خصوصی و به ویژه شهرداری ها است ادامه داد : باید در گام اول نیروی انسانی مناسب تربیت کنیم و به آنها آموزش های لازم را ارائه دهیم .
او افزود : بلوغ سازمانی به بلوغ نیروی انسانی آن سازمان وابسته و بر عکس آن نیز صادق است .
به گفته او حوزه کارشناسی فناوری اطلاعات عناصر کلیدی سازمان ها هستند اما متاسفانه فعالان این حوزه را در قامت یک اپراتور می بینند .
علوی با انتقاد از اینکه کمتر می بینیم مدیران سازمان ها در مدیریت خود از کارشناسان فناوری اطلاعات نظر خواهی کنند یادآور شد : برای بهبود فرآیند کسب و کار و تسهیل گری امور باید به حوزه فناوری اطلاعات اعتماد کرد .