hamyar title

برای استفاده از پشتیبانی سامانه اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر وارد شوید، راهنمای پشتیبانی
آخرین اطلاعیه ها
آخرین اخبار

.جلسه ای در روز دوشنبه مورخ 1399/09/03 در محل شرکت پیام پرداز (افتا) با حضور جناب آقای مهندس نحوی و جناب آقای مهندس علوی برگزار گردید
مهندس علوی در این جلسه ضمن بیان نقطه نظرات و امنیت زیر ساخت های سازمان ها و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس  برای افراد متقاضی همچون شهرداریها،ارگان ها ،نهادها و  سازمان های وابسته گفت: پس از بررسی هم جانبه در فاصله زمانی کوتاه راه اندازی و بهره برداری می گردد

گزارش تصویری