فراخوان خرید و پیاده سازی کامل سامانه یکپارچه مدیریت منابع انسانی (HRM)

مناقصه عمومی دو مرحله ای 

فراخوان خرید و پیاده سازی کامل سامانه یکپارچه مدیریت منابع انسانی (HRM)

جهت دریافت فایل بر روی لینک بالا کلیک نمایید.

برخی از مجوزهای شرکت همیارشهر

شرکت همیارشهر در راستای توسعه خدمات مهندسی نرم افزارهای اطلاعاتی اقدام به دریافت مجوزهای ذیل نموده است.

خدمات همیارشهر

همیار شهر، یار و همراه همیشگی شهر

0+
شهرداری های استان
0
خدمات انجام شده همیارشهر
0
محصولات قابل ارائه
0+
خدمات قابل ارائه
فهرست