بایگانی الکترونیکی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بایگانی الکترونیکی
بایگانی الکترونیکی

نگهداری، دسترسی و حفظ امنیت اسناد و پرونده های کاغذی یکی از مشکلات جاری هر سازمان و گستردگی آن به اندازه وسعت سازمان است. سیستم بایگانی و آرشیو الکترونیک برای رفع این مشکل و کمک به مدیران سازمان ها و دانشگاه ها طراحی شده است. کاهش هزینه های مرتبط و سایر مشکلات نظیر فضای مورد نیاز برای نگهداری اسناد، سرعت و سهولت در دسترسی به اسناد، حفظ امنیت سندها و امکان دسترسی چند نفر بصورت همزمان به محتوای یک پرونده یا سند ،از جمله اهداف طراحی و پیاده سازی این سیستم می باشد.

سیستم بایگانی و آرشیو الکترونیک کاملا مبتنی بر وب و کاربرپسند طراحی شده به نحوی که تمامی اطلاعات مورد نیاز بایگان یا مدیر سیستم در یک صفحه به شکل زیبایی در اختیار وی قرار گرفته است . علاوه بر این در این سامانه ضمن امکان مدیریت چندین بایگانی بصورت همزمان با توجه به پیاده سازی قابلیت فرم ساز در داخل سیستم انعطاف پذیری سیستم برای بایگانی و آرشیو الکترونیک انواع اسناد و مدارک ایجاد شده است

همیارشهر؛ ارائه دهنده سامانه های اطلاعاتی الکترونیک
فهرست