تجهیزات شبکه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تجهیزات شبکه
تجهیزات شبکه

تجهیزات شبکه

جهیزات فعال (به انگلیسی: Active Products) تجهیزاتی هستند که فعالیت الکترونیکی در درون آنها صورت می‌گیرد و اطلاعات وارد شده به انها بسته به شرایط برنامه ریزی شده برای دستگاه، پردازش و رد و بدل می‌گردد

انواع تجهیزات فعال عبارتند از:

مسیر یاب router
مودم
دیواره‌های آتش سخت‌افزاری FIRE WALL ACCESORIES
کارت شبکه
سوئیچ
اکسس پوینت
مینی جیبیک

تجهیزات غیر فعال (به انگلیسی: Passive Produscts) تجهیزاتی هستند که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی‌توانند تغییراتی روی اطلاعات و یا محتوای تبادل شده در شبکه داشته باشند. بخشی از تجهیزاتی هم که بمنظور نصب و پیکر بندی سخت‌افزاری شبکه (از قبیل کابل کشی و نصب دستگاه‌ها) استفاده می‌شود در این دسته جای می‌گیرند.

انواع تجهیزات غیر فعال عبارتند از:

کابل
پچ پنل
پچ کورد
فیبر نوری
کیستون پریز
سر سوکت
رک
نگهدارنده کابل

همیارشهر؛ ارائه دهنده سامانه های اطلاعاتی الکترونیک
فهرست