سامانه شفافیت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سامانه شفافیت
سامانه شفافیت

سامانه شفافیت، یک بستر نظارتی است که امکان شفاف سازی کلیه اقدامات انجام شده توسط سازمان را فراهم می آورد. از طریق سامانه شفافیت، سازمان ها و ارگان ها قادر خواهند بود اطلاعات مرتبط با بودجه، تعرفه و بهای خدمات سازمان،، گزارشات مالی و عملکردی، گزارشات عملکرد امور خدماتی شهر، امور فرهنگی و …….. را با مردم  به اشتراک بگذارند. این سامانه فضایست اثربخش در راستای تکریم ارباب رجوع و پاسخ گویی بهتر و بیش تر به شهروندان و هدف آن رساندن شهرداری ها به چشم انداز روشن تعامل سارنده میان شهروندان و شهرداری ها. شفافیت با جلب رضایت شهروندان از طریق آگاه سازی، شفاف سازی، آگاهی بخشی امور شهرداری مسیر می گردد. به دنیال آن نیز کارآمدی بهتر، کاهش انحرافات و فساد در سطح شهرداری را به همراه خواهد داشت.

اهداف سامانه شفافیت

  • شفاف سازی کلیه اطلاعات مالی، بودجه ها و درآمد های حاصله شهرداری ها
  • شفاف سازی کلیه پروژه ها؛ اعم از انتخاب پیمانکار، بودجه تخصیص یافته و سایر اطلاعات مرتبط با اجرای هر پروژه
  • شفاف سازی برنامه های حال، اتی شهرداری در جهت پیشبرد مدیریت شهری و ارائه برنامه های راهبردی
  • تنویر افکار عمومی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان
  • جلوگیری از فساد و انحرافات سازمانی و تخلفات ساختمانی
  • دستیابی به شهری مشارکت محور
  • حمایت از ذی نفعان و توسعه عدالت شهری
همیارشهر؛ ارائه دهنده سامانه های اطلاعاتی الکترونیک
فهرست