طراحی و اجرای سیستم رضایتمندی مشتری در شرکت همیار شهر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. طراحی و اجرای سیستم رضایتمندی مشتری در شرکت همیار شهر

توانمند سازی نیروی انسانی و تشویق به کار مشارکتی دو اصل اساسی در شرکت همیار شهر است.

علوی مدیرعامل شرکت مهندسی همیار شهر اصفهان با بیان این مطلب گفت: رویکرد ما در آغاز کار در این شرکت تشخیص وضعیت موجود بود که متاسفانه پس از بررسی ها، وضعیت شرکت در بخش های نیروی انسانی، مالی و اعتمادسازی، مناسب نبود.
به گفته وی هر مجموعه ای برای فعالیت خود دارای شرکای تجاری، مشتریان و نیروی انسانی است که باید آنها را تامین کرد و به هر کدام از آنها خدشه ای وارد شود اعتبار و برند شرکت با مشکل روبرو خواهد شد.
علوی با تاکید بر اینکه  آسیب شناسی آنها و حرکت به سوی بهبود از روز آغاز به کار تا کنون جز اولویت های من بوده است، یادآور شد: در راستای رضایتمندی مشتریان سیستم تیکتینگ در وب سایت شرکت طراحی و راه اندازی شد.
وی افزود: این سیستم در راستای حذف کاغذ و پیشگیری سریع تر کارها پیاده سازی شده است که امیدواریم مشتریان برای دریافت بهتر خدمات از آن استفاده کنند و یکی از ویژگی های این طرح کاهش هزینه ها است.

فهرست