ممیزی املاک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ممیزی املاک
ممیزی املاک

ممیـــــزی املاک چیـــست؟
مميـزی اراضـی يعنـی طبقه بندی و برداشت اطلاعـات از فضاهايی که به نحوی کاربری دارند.

ضـــرورت ممـــیزی امـلاک
به علت اينکه شهرداري­ها مکلفند از کليه اراضی و مستحدثات داخل شهر، عوارض نوسازی را وصول کرده و به مصرف صرفاً نوسـازی شهـر برساننـد، وصـول هرگونـه عـوارض نيازمند شناسايی املاک و داشتن اطلاعات پايه ای از آنهاست.
اساساً هر الگوی پيشنهادی برای توسعه اراضی در آينده بايد به نحوی طراحی شود که مـناسب فعـاليت افـراد و موسـساتی
( توليدی، خدماتی و رفاهی ) باشد که در آينده در آن ناحيه شهری وجود خواهند داشت.

طرح جامع سيستم يكپارچه شهرسازي و نوسازي شهرداريها با هدف دستيابي به اتوماسيون واحدهاي شهرسازي ، نوسازي ، اصناف ، درآمد ، قوانين ، مهندسين ناظر ، تخلفات ، كميسيون ها ، بايگاني الكترونيكي و پاسخگويي در شهرداريها مي تواند بسياري از مشكلات موجود شهرداريها را سامان بخشد.به اميد روزي كه شاهد رشد و شكوفايي شهرداريها در عرصه مديريت شهري باشيم.

همیارشهر؛ ارائه دهنده سامانه های اطلاعاتی الکترونیک
فهرست